Τρίτη , 20 Απρίλιος 2021
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αλλαγές στις εξετάσεις του ECPE – Michigan

Σύμφωνα με επιστολή που έστειλε πρόσφατα το University of Michigan καταργείται το Preliminary στο ECPE, και δημιουργούνται δύο εξεταστικές περίοδοι. Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

In this context, ELI-UM would like to announce the following changes in the administration of its English-language certification tests (ECCE/ECPE):

  • With the conclusion of the 2006-2007 ECPE administration, ELI-UM will introduce a new testing schedule that foresees two administrations of the ECPE: one in November and the other in June.
  • With the implementation of this new schedule, and beginning with the November 2007 ECPE, candidates will no longer be required to take the preliminary test in order to participate in the final ECPE. The preliminary test will no longer be administered at test center venues; however, ELI-UM will be making a preliminary test available to school owners who wish to use this test in their classes for screening or placement purposes.
  • As of July 2007, Anatolia College will no longer be responsible for the administration of ELI certification tests. We would like to warmly thank Anatolia College for its service over the years to the ELI-UM testing program in Northern Greece and wish it continued success in the pursuit of its educational mission.
  • As of July 2007, the Hellenic American Union will be the sole administrator of ELI-UM certification tests throughout Greece.