Τρίτη , 20 Απρίλιος 2021
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση για αλλοδαπούς καθηγητές

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Είναι γνωστό ότι κάθε αλλοδαπός καθηγητής που διδάσκει σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών πρέπει απαραίτητα να έχει το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Γ΄ επιπέδου. Το πιστοποιητικό αυτό είναι πλέον προϋπόθεση για άδεια διδασκαλίας και ελέγχεται αυστηρά από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης του πιστοποιητικού αυτού για τη νομιμοποίηση όλων των αλλοδαπών καθηγητών με βάση τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας παρέχει ΔΩΡΕΑΝ εξέταση στο Γ΄ επίπεδο της ελληνικής γλώσσας δύο φορές το χρόνο, Σεπτέμβριο και Μάρτιο.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις προσεχείς εξετάσεις Σεπτεμβρίου:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση προς ΥΠΕΘ, Τμήμα Διορισμών, όπου θα αναγράφονται με καθαρά κεφαλαία γράμματα τα ακριβή στοιχεία του υποψηφίου και η διεύθυνσή του, καθώς η περαιτέρω ενημέρωση για τις εξετάσεις γίνεται προς κάθε υποψήφιο ξεχωριστά μέσω ταχυδρομείου. Στο κείμενο της δήλωσης ο υποψήφιος συμπληρώνει: «Επιθυμώ να λάβω μέρος στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2007 για να διδάξω σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών».
  2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά.
  3. Φωτοτυπία απλή της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του (δύο πρώτες σελίδες).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αποστέλλονται με Fax στο 210 3442867, υπόψη κ. Ρούνη, ως 31 Ιουλίου 2007.

Εξεταστέα ύλη: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μελετήσει το σχολικό βιβλίο Γλώσσα Έκθεση Έκφραση της Α΄ Λυκείου και εξετάζονται σε κάποιο παρόμοιο κείμενο με αυτά που προτείνει το βιβλίο.

Τρόπος εξέτασης: Γραπτά: Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν ένα κείμενο και να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις πάνω σε αυτό το κείμενο. Επίσης τους ζητείται να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε μια μικρή έκθεση. Προφορικά: Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά σε θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή και παρόμοια θέματα που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη των γραπτών εξετάσεων.

Τόπος εξετάσεων: Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται στην Αθήνα αρχές ή μέσα Σεπτεμβρίου και οι προφορικές την αμέσως επόμενη μέρα για τους υποψήφιους εκτός Αττικής. Η ακριβής ημερομηνία και ο τόπος θα ανακοινωθούν ταχυδρομικά σε κάθε υποψήφιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3442995 (ΥΠΕΘ) και 2821092622 Σύλλογος Palso Χανίων)