Τρίτη , 20 Απρίλιος 2021
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γνωμοδότηση νομικού συμβουλίου του Κράτους

Σας κοινοποιούμε την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση σε pdf με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ξεκαθαρίζουν την κατάσταση στο χώρο της πιστοποίησης της γλωσσομάθειας αποκλείοντας κάθε φορέα που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Π.Δ.116

Κατεβάστε τη γνωμοδότηση σε μορφή pdf