Τρίτη , 23 Ιούλιος 2024
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εξετάσεις Edexcel-Palso May’07

Δελτίο τύπου για τις εξετάσεις Palso – Edexcel Μαΐου 2007.

Εξετάσεις EDEXCELPALSO ΜΑΙΟΣ 2007

1. Εξετάσεις EDEXCEL Γραπτά

 

Σάββατο 26.05.07 ως εξής:

 

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

L2

 

9:00 – 10:35

8:30

 

L3

 

11:30 – 13:30

11:00

L4

 

14:30 – 17:00

14:00

L5

 

14:30 – 17:20

14:00

 

Σειρά προφορικής εξέτασης: L4, L2, L3, L5

 

3. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PALSO ΓΡΑΠΤΑ

Κυριακή 27.05.07

 

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ

A2

(Basic)

 

09:00 – 11:00

08:30

 

A1

(Elementary)

 

12:00 – 13:30

11:30

 

Pre A1

(Beginners)

 

14:30 – 15:30

14:00

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

Prè A1

(Débutant)

 

16:00 – 17:00

15:30

 

A2

(Elementaire)

 

16:00 – 17:30

15:30

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Pre A1

(Für Anfänger)

 

16:00 – 17:00

15:30

 

A2

(Elementarstufe)

 

16:00 – 17:30

15:30

 

B1

(Grundstufe)

 

16:00 – 18:00

15:30

ΙΤΑΛΙΚΑ

Α2

(Elementare)

 

16:00 – 17:30

15:30

 

B1

(Intermedio)

 

16:00 – 18:00

15:30

 

B2

(Medio)

 

16:00 – 18:30

15:30

Σημείωση: Τα προφορικά σε όλες τις γλώσσες σε όλα τα επίπεδα έχουν καταργηθεί

4. EΞΕΤΑΣΤΡΑ για την περίοδο Μαΐου 2007

 

EDEXCEL

PALSO

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ

Level 2

(Β1)

 

95€

Pre A1

45

Level 3

(B2)

 

135€

A1

60

Level 4

(C1)

 

150€

A2

 

65

Level 5

(C2)

 

170€

 

Β1

 

70

 

 

B2

 

75

 

5. Ημερομηνίες λήξης υποβολής αιτήσεων υποψηφίων

Εξετάσεις EDEXCEL: Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα παραστατικά κατάθεσης των εξετάστρων να είναι στoυς τοπικούς συλλόγους το αργότερο 9/3/07.

Εξετάσεις PALSO: Στους Συλλόγους 23/3/07.