Κυριακή , 16 Ιούνιος 2024
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επικυρωποιημένα στοιχεία της Α.Δ 4/2010.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
ΤΗΛ. 210 3815314

 

Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2010
Αρ. Πρωτ. Υ3-958

 

Θέμα:. Επικυρωποιημένα στοιχεία της Α.Δ 4/2010.

Όπως σας είναι γνωστό με την Αγορανομική Διάταξη ( Α.Δ) 4/2010 καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής, από «κάθε είδους Φροντιστήρια, Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και Ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς» το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου εκάστου έτους του τιμοκαταλόγου των παρεχόμενων υπηρεσιών για το επόμενο έτος.

Η Αγορανομική Διάταξη προβλέπει επίσης ότι ο τιμοκατάλογος στην πρώτη υποβολή του θα περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα στοιχεία του τρέχοντος έτους 2009-2010.

Τα παραπάνω στοιχεία των τιμοκαταλόγων αποστέλλονται στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της ΥΠ.Ε.Α της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σε ηλεκτρονική μορφή (email:ftsirog@eprices.gr) σε προκαθορισμένα υποδείγματα φορμών.

Όλα τα στοιχεία κατά περιφέρεια και κατηγορία δραστηριοτήτων, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, στο portal της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. (www. gge.gr) επιλογή «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ».

Η μη υποβολή των στοιχείων, τιμωρείται με βάση τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα, ν.δ. 136/1946 ( Α΄298), όπως ισχύει τροποποιηθείς.

Επειδή η επιχείρησή σας, ανταποκρινόμενη στα οριζόμενα στην Α.Δ. έχει υποβάλλει τα στοιχεία των Τιμοκαταλόγων σε μορφή, που η περαιτέρω επεξεργασία για την ανάρτηση τους στο portal της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (www. gge.gr) είναι αδύνατη, πρέπει αυτά τα στοιχεία-με τη λήψη του παρόντος- εκ νέου να τα αποστείλετε συμπληρώνοντας την ανάλογη με τη δραστηριότητα φόρμα, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

Η συνημμένη στο email φόρμα αντιγράφεται σε φύλλο EXCEL 97-2003, (αυτό το βιβλίο εργασίας είναι πλήρως συμβατό με το Excel 2003-2007) .Το όνομα του αρχείου κατά την αποθήκευση πρέπει να περιλαμβάνει τον ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ του φορέα (εφόσον υπάρχει) και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του επιτηδευματία. Αυτό θα διευκολύνει την διαδικασία ανάρτησης του τιμοκαταλόγου στο portal της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, αλλά ταυτόχρονα θα αποτελεί στοιχείο αναγνώρισης της επιχείρησης στην περιοχή λειτουργίας της.

Κατά την αποστολή του email, στη Γενική γραμματεία Εμπορίου(email:ftsirog@eprices.gr) ως ΘΕΜΑ πρέπει να αναγραφεί η κατηγορία δραστηριότητας (π.χ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ..………….κτλ) και η περιοχή ( π.χ. Χολαργός Ν. Αττικής).

Συνημμένες στο έγγραφο οι (4) τέσσερες φόρμες υποβολής στοιχείων. Συμπληρώνεται και μας αποστέλλεται μόνο τη/τις φόρμα/ες που αφορούν την/ις δική/ές σας δραστηριότητα/ες .

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στην ίδια περιοχή ή σε διαφορετικές περιοχές λειτουργούν παραρτήματα της επιχείρησή σας , τα στοιχεία υποβάλλονται για κάθε παράρτημα σε ξεχωριστή φόρμα.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. σας

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΒΑΣ. ΓΙΑΜΟΥΖΗΣ

 

Συνημμένο ΦΟΡΜΑ (Excel Format)