Παρασκευή , 10 Ιούλιος 2020
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρακτικά Γ.Σ. 2009

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7o 01/10/09

Σήμερα Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 10.00 π.μ συνεκλήθη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Συλλόγου με τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποφασίστηκε ομόφωνα όσοι υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Σύλλογο ως νέα μέλη, αυτή η αίτηση τους να εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Έκτακτη ή Τακτική.
 2. Η πρόεδρος κυρία Βλαζάκη ενημέρωσε τη συνέλευση για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ο δικηγόρος του συλλόγου σε σχέση με κέντρα ξένων γλωσσών στα οποία προέκυψε θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Ενημέρωσε εκ νέου τα μέλη ότι ο σύλλογος θα συμπαρασταθεί ηθικά και οικονομικά σε όσους συναδέλφους προβούν σε μηνύσεις κατά άλλων σε υποθέσεις διαφυγόντων κερδών.
 3. Ζητήθηκε από τους παριστάμενους να υποβάλλουν γραπτώς ερωτήματα για θέματα που αφορούν το λογιστή έτσι ώστε να απαντηθούν σε επόμενη συνάντηση.Επίσης ενημερώθηκαν ότι θα ζητηθεί από το δικηγόρο να διερευνήσει το θέμα της μη πληρωμής τελών καθαριότητας από τα Κ.Ξ.Γ. κατά τους θερινούς μήνες.
 4. Η πρόεδρος παρουσίασε τη νέα γραμματέα του Συλλόγου κυρία Παπασηφάκη Πόπη και η λειτουργία του γραφείου θα είναι 10.00 με 13.00 κάθε μέρα.
 5. Αποφασίστηκε να εκδοθούν ταυτότητες μελών για να χρησιμοποιούνται όπου είναι απαραίτητο.
 6. Ο κύριος Καραπατάκης ενημέρωσε τα μέλη σε σχέση με τους νέους όρους και τις προϋπόθεσης λειτουργίας των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής για να είναι όλοι οι συνάδελφοι ενημερωμένοι για τις υποχρεώσεις τους.
 7. Ενημερώθηκε η Συνέλευση για τα μέτρα προστασίας από τη γρίπη και τη πρέπει να κάνουν.
 8. Ενημερώθηκε η Συνέλευση για ό,τι ισχύει για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των καθηγητών.
 9. Τέθηκε υπ’ όψιν της Γεν. Συνέλευσης το θέμα της αντιδικίας, μεταξύ του κυρίου Ζαχαρίου και της κυρίας Τσουμενή. Έλαβαν το λόγο και οι δυο και η συνέλευση αποφάσισε να μην προβεί σε διαγραφή της κυρίας Τσουμενή αφού αντίκειται στα άρθρα του καταστατικού.
 10. Τέλος έγινε η κλήρωση των δώρων και οι τυχεροί συνάδελφοι έλαβαν τα δώρα τους.
 11. Άλλοι συνάδελφοι εξέθεσαν παράπονα για θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού.
H Πρόεδρος
Ο Γραμματέας