Παρασκευή , 10 Ιούλιος 2020
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρακτικά Γ.Σ. 2010

Πρακτικό 8ο 29/01/2010

 

Σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 10.00 πμ συνεκλήθη Τακτική Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Συλλόγου με τα παρακάτω θέματα :

1) Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός

Η Πρόεδρος κυρία Βλαζάκη ενημέρωσε τη Συνέλευση σχετικά με τη συχνότητα σύγκλησης του Δ.Σ. Το Δ.Σ συνεκλήθη είκοσι έξη φορές(26) το έτος 2009.Ενημέρωσε τη Συνέλευση επίσης για τις δραστηριότητες του Συλλόγου και για όσα έγιναν από το Δ.Σ για την επίλυση των προβλημάτων που ενέσκηψαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ το 2009.

Ο Ταμίας κύριος Σωτηρόπουλος ενημέρωσε τη Συνέλευση για τα οικονομικά του Συλλόγου και τόνισε την ανάγκη στήριξης των εξετάσεων (PALSO) LAAS προκειμένου να υπάρξει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του Συλλόγου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ακολουθήθηκε πολιτική μείωσης εξόδων το έτος 2009.

2) Η κυρία Κουτσουπάκη Μαριλένα διάβασε την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και η Συνέλευση απάλλαξε το Δ.Σ για την περίοδο 01/01/09 έως 31/12/09 ομόφωνα.

3) Ομόφωνα ενεκρίθη ο Προϋπολογισμός για το έτος 2010.

4) Η Πρόεδρος ενημέρωσε τη Συνέλευση για τις εξετάσεις LAAS (PALSO), EDEXCEL και τόνισε εκ νέου την ανάγκη στήριξής τους για να υπάρξει βιωσιμότητα του Συλλόγου. Πρόσθεσε ότι πλέον τα εξέταστρα θα κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς και ότι οι υποψήφιοι EDEXCEL θα προσκομίζουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας.

5)Η κυρία Μετζιδάκη Ρουμπίνη ενημέρωσε τη Συνέλευση για τα θέματα του Ταμείου Αρωγής. Προκειμένου να συζητηθούν θέματα και να υπάρξουν προτάσεις ορίστηκε συνάντηση όσων ενδιαφέρονται την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου και ώρα 10 το πρωί στο γραφείο του Συλλόγου. Για μια ακόμη φορά τόνισε τα οφέλη που αποκομίζουν όσοι είναι μέλη στο Ταμείο και την ανάγκη στήριξης των εξετάσεων LAAS (PALSO).

6)Ορίστηκε ως αντιπρόσωπος στην Επιτροπή Γλωσσών και στα Αγγλικά ο κύριος Σωτηρόπουλος στη θέση του κυρίου Βασιλομανωλάκη Κυριάκου που σε λίγο καιρό συνταξιοδοτείται. Για τα Γερμανικά εξεδήλωσε ενδιαφέρον η κυρία Μονογιού Ειρήνη και η κυρία Κασαπάκη Άννα.

7) Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εγγραφή των εξής νέων μελών α)Μπλαζουδάκη Γεωργίου β) Στούπη Ναταλίας γ)Δαράκη Ελένης .

Κατόπιν τούτου να ειδοποιηθούν και να προσέλθουν στο Δ.Σ ως συνηθίζεται προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

8) Η Πρόεδρος ενημέρωσε τη Συνέλευση για το Παγκρήτιο Συνέδριο στο Ρέθυμνο 1 και 2 Μαΐου 2010. Τόνισε την ανάγκη στήριξης του Συνεδρίου.

9) Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ο Σύλλογος Χανίων να γίνει μέλος της ΠΟΙΚΞΓ.

10) Για την εφορευτική Επιτροπή των εκλογών στις 6 Μαΐου 2010 χρέη θα εκτελέσουν
οι Γαβριλάκη Κατερίνα και Καραβάνου Βαρβάρα.

 

Για τα μαθήματα υπολογιστών επεσήμανε στους ενδιαφερόμενους να προσέρχονται στα μαθήματα ειδάλλως θα σταματήσουν.

Επίσης τόνισε την ανάγκη έγκαιρης πληρωμής των συνδρομών στο Σύλλογο.

 

Τέλος προσκάλεσε τους συναδέλφους στην κοπή της πίτας που θα γίνει την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2010 στο VELVET(Ηρώων Πολυτεχνείου).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Σήμερα στις 6 Μαΐου 2010 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10 πμ στα γραφεία του Συλλόγου Ι.Κ.Ξ.Γ που βρίσκεται στην Παρθενίου Κελαϊδή 72, συνήλθαν τα μέλη του Συλλόγου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και Εξελεγκτική Επιτροπή παρουσία της Δικαστικής Αντιπροσώπου Χατζηδάκη Αικατερίνης Ειρηνοδίκης που διορίστηκε με την υπαρ. 271/20-4-10 πράξη του προεδρεύοντος Πρωτοδικείου Χανίων και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής 1) Καραβάνου Βαρβάρα 2)Γαβριλάκη Κατερίνα από τη Γενική Συνέλευση της 29/01/2010.

Η Εφορευτική Επιτροπή που παρέλαβε από την Διοίκηση του Συλλόγου το μητρώο μελών σε αντίγραφα που είναι ταμειακώς εν τάξει και έχουν δικαίωμα ψήφου καθώς και το εκλογικό υλικό ( σφραγίδα Συλλόγου, ψηφοδέλτια, φάκελοι, κάλπη κλπ.) έλεγξε την κάλπη και αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άδεια, την σφράγισε και κήρυξε την έναρξη της ψηφοφορίας.

Στη συνέχεια προσερχόταν ένας ένας οι ψηφοφόροι επεδείκνυαν την αστυνομική τους ταυτότητα και αφού διασταυρώθηκε ότι ήταν ταμειακά εν τάξει, έπαιρναν έναν φάκελο σφραγισμένο, μαζί με το ψηφοδέλτιο και αποσυρόταν σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο όπου ασκούσε το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο. Επανερχόμενος εγγράφονταν στο ζητούμενο κατά το νόμο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία διενεργήθηκε μέχρι 13.00 μμ ώρα που έχει οριστεί και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, η Εφορευτική Επιτροπή αποφάσισε τη λήξη της.

Στο μητρώο μελών του Συλλόγου είναι εγγεγραμμένοι 120 ταμειακά εν τάξει μέλη και εψήφισαν 66.

Στη συνέχεια αποσφραγίστηκαν κατά την έξοδό τους από την κάλπη από την δικαστική αντιπρόσωπο.

Βρέθηκαν 66 ψηφοδέλτια από τα οποία 66 έγκυρα ,# άκυρα, # λευκά.

Έτσι κάθε υποψήφιος έλαβε τους έναντι του ονόματος σταυρούς προτίμησης για το Δ.Σ, για τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία και για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Έτσι με βάση των σταυρών προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος εκλέγονται:

Α) Για Δ.Σ

1) Παιδάκη – Βλαζάκη Ελένη 59 ψήφοι

2) Μετζιδάκη – Μαρακάκη Ρουμπίνη 53 ψήφοι

3) Σωτηρόπουλος Χρήστος 51 ψήφοι

4) Κραπατάκης Αντώνης 50 ψήφοι

5) Κοντουδάκης Αντώνης 46 ψήφοι

6) Χριστουλάκη Αναστασία 45 ψήφοι

7) Κοκόση Αγγελική 35 ψήφοι

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1) Λιοδάκη – Χριστουλάκη Ολυμπία

 

Β) Για Αντιπροσώπους

Τακτικά Μέλη

1) Παιδάκη – Βλαζάκη Ελένη 53 ψήφοι

2) Μετζιδάκη – Μαρακάκη Ρουμπίνη 53 ψήφοι

3) Σωτηρόπουλος Χρήστος 51 ψήφοι

4) Καραπατάκης Αντώνης 46 ψήφοι

5) Χριστουλάκη Αναστασία 46 ψήφοι

6) Κοντουδάκης Αντώνης 41 ψήφοι

7) Βασιλομανωλάκης Κυριάκος 38 ψήφοι

 

Αναπληρωματικά Μέλη

1) Βεζυράκη Μαίρη 33 ψήφοι

2) Κοκόση Αγγελική 29 ψήφοι

3) Νικολάου – Κουτσουπάκη Μαριλ. 24 ψήφοι

 

Γ) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1) Βεζυράκη Μαίρη 45 ψήφοι

2) Μαρμαριτσάκη Κατερίνα 40 ψήφοι

3) Μιχελάκη – Βαλυράκη Άννα 38 ψήφοι

 

Αναπληρωματικοί

1) Νικολάου – Κουτσουπάκη Μαριλ. 33 ψήφοι

 

 Σημειώνεται εδώ ότι η εκλογή διεξήχθη ομαλά και καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως έπεται.

 

Χανιά, 6 Μαΐου 2010

 

Η δικαστική αντιπρόσωπος Τα μέλη Εφορευτικής Επιτροπής

 

Χατζηδάκη Αικατερίνη Καραβάνου Βαρβάρα

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο 02/09/10

Σήμερα Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 10 πμ συνεκλήθη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Συλλόγου με τα παρακάτω θέματα.

1)Έναρξη σχολικού έτους 2010-2011 τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010.Η λήξη του σχολικού έτους ως και τα τέλη Μαΐου 2011 (31/05/11).

2)Η πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Βλαζάκη ενημέρωσε τη Συνέλευση για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων Palso – Edexcel το Δεκέμβριο 2010.

Επίσης επισήμανε ότι ό,τι παράπονο σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς την ημέρα των εξετάσεων στον υπεύθυνο του κέντρου διεξαγωγής και όχι σε άλλο χρόνο.

Τόνισε δε την ανάγκη στήριξης των εξετάσεων Palso από όλα τα μέλη για την επιβίωση του Συλλόγου.

4)Ο κύριος Σωτηρόπουλος, ταμίας του Συλλόγου ενημέρωσε τη Συνέλευση για τα οικονομικά του Ταμείου Αρωγής και στη συνέχεια τόνισε τα πλεονεκτήματα εγγραφής των μελών στο Ταμείο.

5)Αποφασίστηκε να μην γίνονται φωτοτυπίες στο Σύλλογο.

6)Θα διερευνηθεί η προοπτική εκτύπωσης BOOKLETS σε πιο φτηνή από ό,τι πληρώνουμε στην Ομοσπονδία για το σκοπό αυτό.

7)Στο εξής ο νομικός σύμβουλος θα εξυπηρετεί μέλη που δεν χρωστούν στο Σύλλογο και οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στα του Συλλόγου.

8)Οι συνάδελφοι έχουν την υποχρέωση να δώσουν στο γραφείο ονόματα μαθητών που χρωστούν χρήματα σε αυτούς έτσι ώστε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να γνωρίζουν.

9)Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε την εγγραφή των εξής νέων μελών: 1) Kαλλιόπης Δασκαλάκη 2) Μαρίας – Μισέλ Πολάκη 3) Μαρίας

Μπραουδάκη.

10)Ο κύριος Βασιλομανωλάκης Κυριάκος ενημέρωσε τη Συνέλευση για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας στη Λίμνη Πλαστήρα στη Καρδίτσα. Ενημέρωσε και για τις αλλαγές στο format των εξετάσεων EDEXCEL κλπ.

11) Η κυρία πρόεδρος ενημέρωσε τη Συνέλευση για το τι ισχύει για την ανανέωση άδεια ίδρυσης.

12)Αποφασίστηκε να γίνει μια άλλη Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα στον Οκτώβριο για θέματα όπως την οργάνωση ημερίδας ή διημερίδας μέσα στο 2011 και την έγκριση του νέου Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου τον οποίο έχει αναθέσει στο νομικό σύμβουλο του Ταμείου Αρωγής.

13)Έγινε φοροτεχνική ενημέρωση από τον φοροτεχνικό κύριο Αντωνακάκη στα μέλη της Συνέλευσης για θέματα φορολογικά και φοροτεχνικά.

 

Για το Δ.Σ.

H Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

Γαβριλάκη Αικατερίνη

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο 08/10/2010

Σήμερα Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 10.00πμ συνεκλήθη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο γραφείο του Συλλόγου με τα παρακάτω θέματα:

1)Κώδικας Δεοντολογίας: Έγινε διευκρινιστική διόρθωση στο άρθρο 7 και συγκεκριμένα: «Σε περίπτωση κατά την οποία εγγράφεται στο κέντρο μέλους μαθητής, ο οποίος προέρχεται από το κέντρο συναδέλφου, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών από το προηγούμενο κέντρο. Αν δεν υπάρχει (την έχει χάσει ο μαθητής) είναι υποχρεωτική η επικοινωνία με την διεύθυνση του προηγούμενου κέντρου για την επιβεβαίωση μη οφειλής διδάκτρων. Το μέλος είναι υποχρεωμένο να δίνει βεβαίωση σπουδών μόνο όταν ο μαθητής έχει εξοφλήσει τα δίδακτρα της σχολικής περιόδου που φοίτησε.»

2) Εξετάσεις PALSO – EDEXCEL : Η πρόεδρος κυρία Βλαζάκη υπενθύμισε ότι για οποιοδήποτε παράπονο, σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων, θα πρέπει να κατατίθεται εγγράφως την ίδια μέρα των εξετάσεων στον καθηγητή – επόπτη της εισόδου.

3) Υπενθύμισε δε η πρόεδρος ότι όλα τα μέλη πρέπει να φροντίζουν την έγκαιρη εξόφληση της συνδρομής τους στο Σύλλογο ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα και στους ίδιους και στο Σύλλογο.

4) Η πρόεδρος τόνισε την αυστηρή και επιβεβλημένη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας από όλα τα μέλη ανεξαρτήτως. Κατόπιν τούτου, η Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να αποβάλλονται τα μέλη τα οποία δεν τηρούν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δεοντολογίας.

5) Αποφασίστηκε ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση όσοι χρωστούν συνδρομές, δεν παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις ή δεν τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας να αποβάλλονται από το Σύλλογο. Ως εκ τούτου και έχοντας ήδη ειδοποιήσει σύμφωνα με το Καταστατικό τα παρακάτω μέλη: κυρία Μπαλωμενάκη Κίττυ, κύριος Γαλανάκης Αλέξανδρος και κυρία Νταουκάκη Ευαγγελία διαγράφονται από το Μητρώο Μελών του Συλλόγου και είναι υποχρεωμένη να κατεβάσουν την πινακίδα PALSO.

6) Έγιναν καταγγελίες από τα μέλη της Συνέλευσης για αθέμιτο ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν παράπονα για τη κυρία Βαλυράκη Ναταλία, τον κύριο Βασιλομανωλάκη Κυριάκο, τον κύριο Ζαχαρίου Παναγιώτη και την κυρία Πατεράκη Δήμητρα. Όλες οι καταγγελίες αφορούσαν την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η κυρία Βαλυράκη και κύριος Βασιλομανωλάκης έδωσαν εξηγήσεις που δεν έγιναν δεκτές. Ο κύριος Ζαχαρίου απουσίαζε και δεσμεύτηκε το ΔΣ να τον ενημερώσει σχετικά.

Όσον αφορά την κυρία Πατεράκη η οποία ήταν μεν απούσα από την Συνέλευση, η κυρία Πρόεδρος ενημέρωσε τη Συνέλευση ότι διατηρούσε Ομόρρυθμη Εταιρία με την κυρία Δασκαλάκη Καλλιόπη και πριν από λίγη ώρα έστειλε εξώδικο στο Σύλλογο. Η πρόεδρος διάβασε επιστολή την οποία η κυρία Πατεράκη μοίραζε στους γονείς την ημέρα που έδιναν τα ενδεικτικά , παροτρύνοντας τους να εγγραφούν στο νέο της φροντιστήριο. Την επιστολή αυτή είχε προσκομίσει στο γραφείο του Συλλόγου η συνέταιρός της, κυρία Δασκαλάκη Καλλιόπη.

Κατόπιν τούτου το ΔΣ ειδοποίησε την κυρία Πατεράκη την 01/06/ 2010 να παραστεί στο ΔΣ και να δώσει εξηγήσεις προκειμένου το ΔΣ να έχει μια ολοκληρωμένη άποψη. Η κυρία Πατεράκη παρουσιάστηκε στο ΔΣ στις 15/06/2010.

Η πρόεδρος ,κυρία Βλαζάκη, της έδειξε την επιστολή και ζήτησε διευκρινίσεις. Δεν έλαβε απάντηση πέραν του « Έχετε δίκιο.» Στην έκφραση της προέδρου « Αυτό που κάνετε είναι ανήθικο σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και επιπλέον ανοίγετε δικό σας φροντιστήριο απέναντι. Η ηθική είναι πλατιά έννοια. Δεν έχω τίποτε άλλο να σας πω. Θα τεθεί θέμα στη Γενική Συνέλευση γιατί είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίσει.»

Επιπλέον της επισημάνθηκε ότι δεν έχει δικαίωμα να έχει αναρτημένη την πινακίδα PALSO στο Κ.Ξ.Γ. που θα διευθύνει, διότι δεν έχει λάβει την άδεια λειτουργίας από τη Β/θμια Εκπαίδευση. Η πρόεδρος συνέχισε την ενημέρωση της Συνέλευσης και πρόσθεσε ότι: Στις 28/09/2010 εστάλη επιστολή στην κυρία Πατεράκη , να κατεβάσει την πινακίδα PALSO και αντί να το πράξει αυτό ο Σύλλογος έλαβε το εξώδικο σήμερα.

Μετά την ανάγνωση του εξώδικου, οι γείτονες συνάδελφοι της κυρίας Πατεράκη στη περιοχή της Νέας Χώρας – και όχι η πρώην συνέταιρός της, κυρία Δασκαλάκη Κ. – κατήγγειλαν στην Γ.Σ, ότι η κυρία Πατεράκη τηλεφωνούσε πρώην πελάτες καλώντας τους να φάνε στα εγκαίνια του φροντιστηρίου της τα οποία έγιναν τρεις φορές.

Επίσης καταγγέλθη ότι μαθητές τους έφυγαν από τα Κ.Ξ.Γ. τους λόγω χαμηλότερων διδάκτρων της κυρίας Πατεράκη.

Όλοι οι συνάδελφοι στη περιοχή της Νέας Χώρας έχουν άριστες σχέσεις, συνεννοούνται και σέβονται ο ένας τον άλλο και είναι η μοναδική που δημιουργεί προβλήματα.

Για το λόγο αυτό ομόφωνα η Συνέλευση αποφάσισε ότι δεν επιθυμεί να έχει μέλη άτομα με τέτοια αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

7) Θα γίνει διημερίδα στις 4 και 5 Ιουνίου 2011 με θέμα « Πολυπολιτισμική Κοινωνία».

 

 

Για το Δ.Σ.

H Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης