Παρασκευή , 10 Ιούλιος 2020
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρακτικά Γ.Σ. 2012

Πρακτικό 23ο   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/01/2012
Σήμερα στις 27 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10πμ συνεκλήθη Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 4, με τα παρακάτω θέματα:
 1. Διοικητικός Απολογισμός 2011
  Σε όλη τη διάρκεια του έτους το ΔΣ συνεδρίαζε κάθε Τρίτη και διεκπεραίωσε πάσης φύσεως εκκρεμότητες και προσπάθησε να λύσει όσα προβλήματα προέκυψαν πάντα με γνώμονα το συμφέρον των μελών του Συλλόγου. Ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα που προέκυψε φέτος είναι αυτό της Ανεξάρτητης Αρχής Ανταγωνισμού. Ενημέρωσε τη Συνέλευση για την πορεία της συνεργασίας με την Αρχή. Η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οι διενέργεια εξετάσεων γλωσσομάθειας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Η επιθυμία και ο απώτερος στόχος θα ήταν η δημιουργία ενός Ελληνικού Φορέα Πιστοποίησης.
 2. Στη συνέχεια έγινε ο οικονομικός απολογισμός από τον ταμία κύριο Σωτηρόπουλο. Διαβάστηκε η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και έγινε ομόφωνα απαλλαγή του Δ.Σ. για την περίοδο 01.01.2011 έως 31.12.2012. Στη συνέχεια ζητήθηκε ο νέος προϋπολογισμός και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.
 3. Η Πρόεδρος ενημέρωσε για τις νέες ημερομηνίες EDEXCEL και PALSO περιόδου Μαΐου 2012 οι οποίες θα γίνουν Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Μαΐου 2012. Τονίστηκε δε η ανάγκη να υποστηριχτούν όσο γίνεται και εν μέσω χαλεπών οικονομικών συγκυριών οι εξετάσεις. Επίσης να προσκομίζονται φωτοτυπίες ταυτότητας των υποψηφίων και αν υπάρξουν παράπονα για τη διενέργεια να υποβάλλονται αυθημερόν.
 4. Τονίστηκε η υποχρέωση των συναδέλφων να αναρτούν τις τιμές (δίδακτρα) στο διαδίκτυο και στη ειδική ιστοσελίδα ( e-prices).
 5. Έγινε ενημέρωση της συνέλευσης για το επικείμενο Παγκρήτιο Συνέδριο το οποίο θα γίνει 20 και 21 Απριλίου 2012 στα Χανιά, με θέμα «ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ».
 6. Έγινε σαφές ότι τα μέλη συνάδελφοι οφείλουν να πληρώνουν τις συνδρομές τους στο Εμπορικό Επιμελητήριο για να μην έχουν πρόβλημα με τις συντάξεις τους στο μέλλον.
 7. Ο κύριος Βασιλομανωλάκης Κυριάκος αποχαιρέτησε τη Συνέλευση λόγω συνταξιοδότησης.
 8. Έγινε η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εγγραφής στο μητρώο του Συλλόγου ως νέο μέλος του κυρίου Βασιλομανωλάκη Εμμανουήλ.
 9. Η κοπή της πίτας θα γίνει Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου στο καφέ VELVET στην Ηρώων Πολυτεχνείου και ώρα 10.30 πμ.
 10. .Η κυρία Μετζιδάκη ενημέρωσε τη Συνέλευση σε θέματα που αφορούν το Ταμείο Αρωγής.
Για  το  Δ.Σ.
H Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

Πρακτικό 24o ΔΕΥΤΕΡΑ 03/09/2012

 

Σήμερα στις 3 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10πμ συνεκλήθη έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 4,

με τα παρακάτω θέματα:

 

1.Έναρξη λήξη σχολικού έτους 2012-2013 Η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι τα δημόσια σχολεία αρχίζουν φέτος 11 Σεπτεμβρίου. Το κάθε μέλος μπορεί να προσαρμόσει την έναρξη των μαθημάτων όπως επιθυμεί και όπως ορίζουν οι ανάγκες του φροντιστηρίου. Όσον αφορά την λήξη της σχολικής περιόδου επειδή όλες οι εξετάσεις γλωσσομάθειας διεξάγονται τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουνίου, το κάθε μέλος ορίζει ανεξάρτητα την λήξητης σχολικής περιόδου.

2. Η Πρόεδρος ενημέρωσε την συνέλευση ότι τα δίδακτρα είναι και αυτή τη σχολική περίοδο ελεύθερα. Ως εκ τούτου το κάθε μέλος λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση που επικρατεί τώρα στη χώρα, διαμορφώνει τα δίδακτρα όπως επιθυμεί. Η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι ήδη από τον Μάιο έχει σταλεί σε όλα τα μέλη ηλεκτρονικό μήνυμα SMS ότι τα δίδακτρα πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα e-prices.gr.

3. H Συνέλευση ενημερώθηκε ότι οι προσεχείς εξετάσεις LAAS(PALSO) και PTE GENERAL (EDEXCEL) θα διεξαχθούν το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012.

4. Η Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να ανταποκριθεί θετικά στην πρόταση του Δήμου

Χανίων για την υποδοχή άπορων μαθητών στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών εφόσον

υπάρχουν τμήματα και θέσεις.

5. Η Πρόεδρος αφού έκανε απολογισμό του 12ου Παγκρητίου Συνεδρίου επισημαίνοντας τη μεγάλη επιτυχία που είχε, πρότεινε στη συνέλευση την διεξαγωγή ημερίδας το 2013 και κάλεσε τα μέλη να λάβουν μέρος στην διοργάνωση και στην διεξαγωγή της. Επίσης η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να προτείνουν ιδέες όσον αφορά τις μελλοντικές δραστηριότητες του Συλλόγου. 

 6. Η υπεύθυνη του Ταμείου Αρωγής κυρία Μετζιδάκη Ρουμπίνη ενημέρωσε τη Συνέλευση για θέματα που αφορούν το Ταμείο.

7. Η Πρόεδρος υπενθύμισε στα μέλη ότι εντός του μηνός Οκτωβρίου χρειάζεται να γίνει ανανέωση της άδειας ίδρυσης των Κέντρων Ξένων Γλωσσών. Επίσης τα μέλη ενημερώθηκαν ότι έχουν δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση στον ΟΑΕΕ ( πρώην ΤΕΒΕ) προκειμένου να μειώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους.

8. Εκτάκτως ετέθη υπόψη της Γενικής Συνέλευσης το θέμα της διόρθωσης του άρθρου 6, Του σχεδίου Κανονισμού Δεοντολογίας του Συλλόγου. Ομόφωνα η Συνέλευση ψήφισε  την αλλαγή του άρθρου 6 το οποίο πλέον διατυπώνετε ως ακολούθως; Το μέλος εισπράττει δίδακτρα το ύψος των οποίων διασφαλίζει την ομαλή και εκπαιδευτικά αποτελεσματική λειτουργία του φροντιστηρίου. Σε περίπτωση που η Ελληνική Κυβέρνηση αποφασίσει συγκεκριμένο ποσοστό αύξησης διδάκτρων, το μέλος οφείλει Και πρέπει να τηρήσει τον Νόμο.

 

Για το Δ.Σ. 

H Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

Πρακτικό 25o ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2012

 

Σήμερα στις 19 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10πμ συνεκλήθη Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του Συλλόγου.

Η Πρόεδρος κυρία Βλαζάκη ενημέρωσε τη Συνέλευση για το Νέο Νόμο Αδειοδότησης των ΚΞΓ και για ότι προβλέπει για την νόμιμη λειτουργίας τους.

 

Για το Δ.Σ. 

H Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης