Τετάρτη , 24 Ιούλιος 2024
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρακτικά Δ.Σ. 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 89o 09/01/2013

Απόντες: Άννα Χριστουλάκη

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για όλες τις εξελίξεις που αφορούν το νομοσχέδιο που αφορά τον τρόπο αδειοδότησης των ΚΞΓ.
 2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013. Να σταλθεί η σχετική επιστολή στα μέλη.
 3. Το επόμενο ΔΣ θα γίνει Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 90o 23 /01/2013

Απόντες: Κραπατάκης Αντώνης

 1. Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να πληρωθεί το σύνολο των ενοικίων του τρέχοντος έτους 2013 στον ιδιοκτήτη του γραφείου του Συλλόγου ήτοι το ποσό των 3600 € (τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ).
 2. Η Πρόεδρος του Συλλόγου κυρία Βλαζάκη θα παραστεί στο διευρυμένο ΔΣ της Ομοσπονδίας το οποίο θα λάβει χώρα την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.
 3. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον ταμία του Συλλόγου κύριο Σωτηρόπουλο Χρήστο να προβεί στην ανάληψη του ποσού των 3600€ (τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ) από το λογαριασμό του Συλλόγου στην Παγκρήτια Τράπεζα. Το υπόλοιπο δε ποσό του λογαριασμού να κλειστεί σε προθεσμιακή κατάθεση τριάντα (30) ημερών.
 4. Διαγράφεται από το μητρώο μελών του Συλλόγου η κυρία Γαβριλάκη Αικατερίνη λόγω συνταξιοδότησης μετά και από την σχετική δήλωση της από τις 24/12/2012.
 5. Έγινε προετοιμασία των θεμάτων που θα συζητηθούν την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 στα πλαίσια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 91o 06/02/2013

Απόντες: Κοντουδάκης Αντώνης

 1. Ο κύριος Σωτηρόπουλος θα εκπροσωπήσει τον Σύλλογο Χανίων στην κοπή της πίτας του Συλλόγου Ρεθύμνου.
 2. Οι εκλογές του Συλλόγου Χανίων θα γίνουν Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.
 3. Στην ημερίδα του Ρεθύμνου το Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2013 θα εκπροσωπήσουν το ΔΣ του Συλλόγου Χανίων οι κυρίες Βλαζάκη, Μετζιδάκη , Χριστουλάκη και Κοκόση και ο κύριος Καραπατάκης. Να δοθούν 50 € στον καθένα και 150 € στον κύριο Σωτηρόπουλο ως οδοιπορικά.
 4. Να σταλεί συστημένη επιστολή στα μέλη του Συλλόγου που χρωστούν συνδρομές και να τους ζητηθεί να εξοφλήσουν ειδάλλως θα γίνει πρόταση στην Γενική Συνέλευση να διαγραφούν.
 5. Η κοπή της πίτας θα γίνει Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 στην καφετερία ΑΡΙΑ και ώρα 10 το πρωί.
 6. Εγκρίνεται το ποσό των 450€ ( τετρακοσίων πενήντα ευρώ) ως οδοιπορικά στην κυρία Βλαζάκη για την μετάβασή της στην Αθήνα για το διευρυμένο συμβούλιο της Ομοσπονδίας.
 7. Κατεβλήθη το ενοίκιο για τι γραφείο του Συλλόγου για το τρέχον έτος 2013,συνολικά 3600€ (τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ).

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 92o 19/02/2013

Απόντες: Καραπατάκης Αντώνης

 1. Η Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Ι.Κ.Ξ.Γ. θα γίνει Σαββατοκύριακο 29 και 30 Ιουνίου 2013 και όχι το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Ιουνίου 2013.
 2. Εστάλη sms στα μέλη του Συλλόγου προτρέποντας τους να συμμετέχουν στο αυριανό συλλαλητήριο στις 11 πμ στη Δημοτική Αγορά.
 3. Τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται από το site της Ομοσπονδίας για διάφορα θέματα που τους αφορούν.
 4. Να σταλεί αίτηση προς το Πρωτοδικείο Χανίων για το διορισμό δικαστικού αντιπροσώπου να διεξάγει τις εκλογές την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013.
 5. Προτάθηκε η ημερίδα του Συλλόγου να γίνει Σάββατο 1 Ιουνίου 2013. Έγινε συζήτηση για τον πιθανό τόπο διεξαγωγής, το θέμα της ημερίδας και πιθανούς ομιλητές.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 93o 27/02/2013

Απόντες: ουδείς

 1. Η Πρόεδρος κυρία Βλαζάκη ενημέρωσε το ΔΣ για θέματα που έχουν σχέση με το τι ισχύει για την ανανέωση της άδειας διδασκαλίας και της άδειας λειτουργίας των Κέντρων Ξένων Γλωσσών.
 2. Το ΔΣ έλαβε απόφαση να μην πραγματοποιηθεί φέτος Ημερίδα τελικά. Για τη λήψη της απόφασης ελήφθησαν υπ’ όψιν πολλοί παράγοντες όπως η έλλειψη κατάλληλων ημερομηνιών, η ρευστότητα της κατάστασης γενικότερα κλπ.
 3. Τα προφορικά των εξετάσεων PTE (EDEXCEL) περιόδου Μαΐου 2013 θα διενεργηθούν το ίδιο Σ/Κ με τις γραπτές εξετάσεις, δηλαδή 25 και 26 Μαΐου 2013.
 4. Να σταλεί επιστολή στα μέλη για ενημέρωση και πρόσκληση στις εκλογές του Συλλόγου την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013. Επίσης να ενημερωθούν για την εξόφληση των συνδρομών τους όλοι όσοι χρωστούν. Επίσης για όλα τα τρέχοντα θέματα που τους αφορούν.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 94o 13/03/2013

Απόντες: Κοκόση Αγγελική

 1. Να σταλθεί e-mail με ευχές για καλή επιτυχία στο Σύλλογο Άρτας για την 10η Πανηπειρωτική Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου και Εποπτικών Μέσων που θα γίνει την Κυριακή 31/03/2013.
 2. Εστάλη e-mail στο Βουλευτή Χανίων κύριο Μαρκογιαννάκη για το θέμα της έκδοσης της άδειας διδασκαλίας (προϋποθέσεις και λοιπά).
 3. Να σταλθεί e-mail στους τοπικούς βουλευτές Χανίων το οποίο να περιέχει το υπόμνημα που έστειλε η Ομοσπονδία περί πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Να σταλθεί και σε όσους αποσταλθεί (Υπουργείο κλπ).
 4. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον Σύλλογο και τα μέλη.
 5. Υπεγράφη και σφραγίστηκε η βεβαίωση για την επιθεώρηση εργασίας που ορίζει την Πρόεδρο κυρία Βλαζάκη τεχνικό ασφαλείας του γραφείου του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 95Ο 27/03/2013

Απόντες: Κοκόση Αγγελική

 1. Το ΔΣ ενέκρινε το ποσό τον ογδόντα ευρώ (80€) ως αμοιβή στο/στην δικαστική αντιπρόσωπο που θα διεξάγει τις εκλογές την προσεχή Παρασκευή 29/03/2013 για την εκλογή του νέου ΔΣ, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

 2. Να σταλθεί sms στα μέλη του Συλλόγου για να έρθουν να ψηφίσουν στις εκλογές.

 3. Η Πρόεδρος κυρία Βλαζάκη ευχαρίστησε το απερχόμενο ΔΣ για την άριστη συνεργασία και σύμπνοια που επέδειξαν τα μέλη του ΔΣ σε όλη τη θητεία. Ζήτησε δε τη συμμετοχή της κυρίας Μετζιδάκη και του κυρίου Καραπατάκη στα επόμενα ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου, προκειμένου να εκφράζουν την γνώμη τους και να βοηθούν στη διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων και το οποίο έγινε ομόφωνα αποδεκτό.

 4. Να τυπωθούν βεβαιώσεις PALSO για να διανεμηθούν στα μέλη.

 5. Εξουσιοδοτούμε τον ταμία του Συλλόγου κύριο Σωτηρόπουλο Χρήστο να προβεί στην ανάληψη του ποσού των δυο χιλιάδων ευρώ (2000€) από το λογαριασμό του Συλλόγου στην Παγκρήτια Τράπεζα και το υπόλοιπο ποσό να κλειστεί σε προθεσμιακή κατάθεση τριάντα (30) ημερών.

 6. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για το 37ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας και τις εκλογές που θα γίνουν στην Αθήνα 29 και 30 Ιουνίου 2013.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Ελένη
Ο Γραμματέας
Κοντουδάκης Αντώνης

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1Ο 02/04/2013

Σήμερα Τρίτη 02/04/2013 και ώρα 9.30 πμ συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία του Συλλόγου PALSO οδός Παρθενίου Κελαϊδή 72, και συστηθήκαμε σε σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελένη Βλαζάκη – Παιδάκη 51 ψήφοι

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαριλένα Νικολάου – Κουτσουπάκη 23 ψήφοι

ΤΑΜΙΑΣ : Χρήστος Σωτηρόπουλος 50 ψήφοι

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντώνης Κοντουδάκης 40 ψήφοι

ΕΦΟΡΟΣ PALSO : Αναστασία Χριστουλάκης 37 ψήφοι

ΕΦΟΡΟΣ ΤΥΠΟΥ KAI

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Αγγελική Κοκόση 25 ψήφοι

ΕΦΟΡΟΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ : Μανώλης Γιακουμιδάκης 18 ψήφοι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : Μαρία Ορφανουδάκη 12 ψήφοι

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Μαρία Βεζυράκη 48 ψήφοι

Γεώργιος Μπλαζουδάκης 28 ψήφοι

Στυλιανή Μανιά 23 ψήφοι

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ : Νεκταρία Γονίδη 20 ψήφοι

Να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των εκλογών ΔΣ, Ελεγκτικής και Αντιπροσώπων η Ομοσπονδία, τα μέλη του Συλλόγου, οι υπόλοιποι Σύλλογοι και ο Λογιστής (για ενημέρωση ΙΚΑ και Εφορίας).

Εξουσιοδοτούνται οι κύριοι Σωτηρόπουλος Χρήστος και Κοντουδάκης Αντώνης να μας εκπροσωπούν στις Τράπεζες.

Στο υπόλοιπο της συνεδρίασης του το Συμβούλιο αποφάσισε:

 1. Nα σταλεί sms στα μέλη για την παραλαβή πτυχίων PTE Δεκεμβρίου 2012, ενημερώνοντας τους ότι μπορούν να προβούν σε διορθώσεις λαθών στα ονόματα μέχρι 20 Μαΐου 2013.

 2. Το μέλος Αντώνης Καραπατάκης παρέδωσε τα κλειδιά του γραφείου, αλλά το ΔΣ αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ να τα διατηρήσει, εκτιμώντας την τεράστια προσφορά του στο Σύλλογο και το μέγεθος της τεχνογνωσίας του, που τον καθιστά απαραίτητο για την επίλυση πολλών τεχνικών και άλλων προβλημάτων που προκύπτουν, εφόσον έχει εκλεγεί Αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία.

 3. Τα προφορικά του PTE θα γίνουν το ίδιο Σαββατοκύριακο με τα γραπτά, δηλαδή 25 και 26 Μαΐου 2013 και ενημερώθηκε σχετικά και η Ομοσπονδία.

 4. Να σταλούν συγχαρητήρια και ευχές για δύναμη στα νέα τους καθήκοντα στα νέα ΔΣ συλλόγων Θεσπρωτίας και Αρκαδίας.

 5. Ο κύριος Κοντουδάκης Αντώνης αναλαμβάνει να πάει στο Πρωτοδικείο Χανίων το πρακτικό αρχαιρεσιών για να κατατεθεί.

 6. Να βγουν αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού και να προσκομισθούν στις Τράπεζες ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ και ΧΑΝΙΩΝ.

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
Παιδάκη-Βλαζάκη Νικολάου-Κουτσουπάκη
Ο Γραμματέας
Ελένη Μαριλένα