Τρίτη , 20 Απρίλιος 2021
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σύλλογος PALSO Χανίων οδηγός για ξένες γλώσσες

Ο ενημερωτικός οδηγός του Palso Χανίων για τις ξένες γλώσσες

Ιδιαίτερα μαθήματα και γκρουπάκια

Τα ιδιαίτερα μαθήματα μπορεί να είναι πιο αποδοτικά για σπουδαστές με ειδικούς στόχους, (εξετάσεις, γρήγορη εκμάθηση, κλπ) είναι όμως παιδαγωγικός τρόπος μάθησης για μικρά παιδιά και εφήβους, που έχουν ανάγκη την κοινωνικότητα και την άμιλλα που προσφέρει η τάξη;

 

Υπέρ-εντατικά τμήματα;

Τα παιδιά και οι έφηβοι, που έχουν ένα βαρύ εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλο το χειμώνα, δεν μπορούν να αφομοιώσουν εύκολα ύλη δυο τάξεων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

Είναι μητρική του γλώσσα, διδάσκει όμως καλύτερα;

Το ιδιαίτερο μάθημα με αλλοδαπό καθηγητή είναι μόδα, είναι όμως πάντα λύση; Ο δάσκαλος δεν γεννιέται, γίνεται μέσα από σκληρή δουλειά και καθοδήγηση. Δεν αποτελεί τεκμήριο ότι ο οποιοσδήποτε είναι σε θέση να διδάξει τη μητρική του γλώσσα. Ιδίως αν δεν γνωρίζει την ψυχοσύνθεση και τη νοοτροπία του μαθητή. Έπειτα, σε ποιον εμπιστεύεστε την ευθύνη των παιδαγωγικών επιλογών;

 

Είναι σχολείο αναγνωρισμένο από το Κράτος;

Για να λειτουργήσει νόμιμα ένα Σχολείο (Κέντρο Ξένων Γλωσσών) πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άδεια ίδρυσης , λειτουργίας και να εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

 

Ποιοι διδάσκουν;

Άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών δικαιούνται μόνο οι πτυχιούχοι των ξενόγλωσσων τμημάτων των Πανεπιστημίων και οι επαρκιούχοι κάτοχοι PROFICIENCY Cambridge, Michigan κλπ. Οπωσδήποτε όμως η επιμόρφωση μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι απαραίτητη.

 

Υλικοτεχνική υποδομή

Μπορεί ο δάσκαλος να εξακολουθεί να είναι το κύριο μέσο μετάδοσης της γνώσης, σήμερα όμως η τεχνολογία (κασετόφωνα, video, computer, επιδιασκόπιο κλπ) βοηθάει στην καλύτερη εκμάθηση της ξένης γλώσσας.

 

Εξετάσεις γλωσσομάθειας;

Οι εξετάσεις PALSO-EDEXCEL, που διοργανώνει η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε τέσσερις γλώσσες, είναι αξιόπιστες, επιστημονικά άρτιες και αδιάβλητες.

 

Είναι μέλος του Συλλόγου;

Τα μέλη του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Χανίων είναι όλοι φυσικά πρόσωπα , δηλαδή είναι προσοντούχοι καθηγητές. Επιμορφώνονται συνεχώς μέσα από σεμινάρια που διοργανώνει ο Σύλλογος, προσφέρουν εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, συμμετέχουν μόνο σε έγκυρες εξετάσεις γλωσσομάθειας και λειτουργούν με βάση το νόμο και τον κώδικα δεοντολογίας του Συλλόγου.

 

Εμπιστευθείτε την ξενόγλωσση εκπαίδευση των παιδιών σας στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών – μέλη του Συλλόγου PALSO.